Završena Stolačka obilaznica

stolačka obilaznica

Nakon gotovo 550 dana intenzivnih radova, Stolačka obilaznica, koja prolazi kroz Vidovo polje, biće puštena u saobraćaj. Ova značajna infrastrukturna investicija donosi olakšanje građanima Stoca i okolnih naselja, dok je i ključni korak ka unapređenju saobraćajne povezanosti ovog područja. Obilaznica oko ovog Hercegovačkog mesta polako dobija horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, a tranzitni saobraćaj uskoro će biti izmešten iz samog Stolca. Ova saobraćajnica na putu ka Jadranskoj obali i Neumu, duga je 1,3 kilometara i uključuje tri kružna toka, kao i most preko Bregave. Sada je povezana sa novim putem Stolac…