Brisel raspisao tender za mikromobilnost sa strogim kriterijumima za operatere

Grad Brisel je pokrenuo inicijativu za održivi transport objavljivanjem tendera za mikromobilnost, odnosno nabavku i vođenje nekoliko sistema. Grad je pozvao potencijalne operatere da daju ponude za svoje usluge u više kategorija. Kroz ovaj javni poziv biće dodeljene 2 licence za 4000 e-skutera, 3 licence za 2500 bicikala, 2 licence za 300 e-mopeda i 2 licence za 150 teretnih bicikala. Od operatera se traži da podnesu posebne ponude za svaku od ovih kategorija, a svi podnesci će biti nezavisno ocenjeni. Odabranim operaterima program će biti poveren u trajanju od tri…