EU obezbedila 6 milijardi evra za projekte na Balkanu

Evropska unija planira da pomogne zemljama Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi potrebnih za integraciju sa EU blokom ulaganjem od 6 milijardi evra. U ovom budžetu biće odvojena sredstva i za razvoj putne i železničke infrastrukture. Ursula Von der Leien je rekla da će novi plan EU za rast regiona uključivati otvaranje zajedničkog tržišta za zemlje zapadnog Balkana u oblastima kao što su slobodno kretanje roba i usluga, transport i energija. Takođe je pozvala zemlje da otvore zajedničko regionalno tržište i da nastave sa neophodnim reformama. Evropska unija će, prema prvim…