Ministri saobraćaja pozivaju na novi okvir za bezbednost na putevima

na putevima

Ministri saobraćaja iz više od 60 zemalja okupili su se na Međunarodnom transportnom forumu (ITF) u Lajpcigu, gde su pozvali na stvaranje novog okvira za unapređenje bezbednosti na putevima unutar korporativnih lanaca vrednosti. Deklaracija sa ministarskog sastanka, koja je okupila 69 država članica ITF-a, naglašava potrebu da privatni sektor primeni principe sistema bezbednosti na putevima. Ovi principi su detaljno opisani u dokumentu “Globalni plan za Deceniju akcije UN za bezbednost na putevima 2021-2030.” Poziv da se usklade sa standardima je upućen kompanijama, kako bi se smanjio broj smrtnih slučajeva i…