Klimatske Karte za Javni Prevoz, novi koncept u Evropi

klimatske karte

Klimatske karte predstavljaju novo rešenje u domenu javnog prevoza. One imaju za cilj da podstakne korišćenje javnog prevoza umesto privatnih automobila. Ove karte važe na teritoriji cele države i obuhvataju sve vidove javnog prevoza. Sam naziv klimatskih karata potiče od primarne motivacije, a to je smanjenje zagađenja. Ciljevi i Prednosti Klimatskih Karata Jedan od glavnih ciljeva klimatskih karata jeste smanjenje upotrebe privatnih automobila, što doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova i poboljšanju kvaliteta vazduha. Subvencionisane ovih karata, koje su značajno niže od regularnih, čine javni prevoz atraktivnijom opcijom za široki spektar…