Mičigen i Ontario istražuju mogućnost uspostavljanja aero-puta za dronove

Saradnja vlasti Američke države Mičigen i Kanadske države Ontario proširila se na zajedničko istraživanje koje ima za cilj da pripremi vlasti za nove inovativne tehnologije. Dugo najavljivana komercijalna upotreba dronova izgleda da je zaintrigirala i lokalne političare.  Naime, Mičigen i Ontario su objavili da će zajedno raditi na studiji koja će imati za cilj da odgovori na pitanje, postoji li mogućnost određivanja vazdušnih-puteva za kretanje komercijalnih dronova. Sa strane tehnologije, ne postoji previše problema da se vazdušni put ispoštuje. Dronovi mogu pratiti zadate putanje, leteti sa izuzetnom preciznošću, a njihov…