Bolja biciklistička infrastruktura – manje poginulih

biciklistička infrasturktura

Ukoliko je ikada bilo pitanje oko toga koliko je bitna bolja biciklistička infrastruktura nova istraživanja nude jasne odgovore. Prema istraživanju koje je sprovedeno pre svega u pogledu zdravstvenog uticaja biciklizma, došlo se do veoma dobrih projekcija. Naime, kako su autori studije zaključili, sa masovnom promenom mobilnosti prema biciklističkom saobraćaju, godišnje bi moglo da se spasi preko 15 hiljada života samo u SAD. U studiji je uzeta pretpostavka da se svi svetski urbani centri preurede u mesta sa dominantno biciklističkim saobraćajem, kao što je to slučaj u Amsterdamu. Autori su namerno…

Implementiran Vidar sistem za kontrolu preopterećenja vozila

vidar

Sistem pod nazivom Vidar, kompanije Adaptive Recognition implementiran je na nekoliko auto-puteva u Evropi. Sistem kontroliše osovinska opterećenja i pomaže u sprovođenju propisanih težina. Preopterećenost vozila jasno ugrožava sigurnost saobraćaja na mnogim putevima i auto-putevima. Vozači koji zanemaruju propisano osovinsko opterećenje ne samo da oštećuju puteve, već mogu i lakše izgubiti kontrolu nad vozilom zbog prekomerne težine. Zahvaljujući weigh-in-motion (merenje u pokretu) sistemu kompanije Cross Zlín koji sadrži Vidar kameru za praćenje saobraćaja Adaptive Recognition, kontrola i kažnjavanje prekrašaja je automatizovano u četiri različite Evropske države. Izazovi Osim već pomenutih…

Projektuje se brzi put Bihać-Velika Kladuša

Autoceste FBiH objavile su tenderski poziv za prikupljanje ponuda za izradu idejnog projekta za brzu saobraćajnicu Bihać-Cazin-Velika Kladuša-Granica sa Hrvatskom. Put bi trebalo da bude dug oko 47 kilometara, a povezaće tri privredno značajna grada u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, što će u mnogome olakšati i privrednu aktivnost ovog kraja koji je dosta oslonjen na okolna mesta u Hrvatskoj. Saobraćajnica će biti projektovana za brzine od 100 km/h, a na pojedinim delovima i od 80 km/h, sa po dve saobraćajne trake u oba smera. Projekat bi trebalo da…

Mičigen i Ontario istražuju mogućnost uspostavljanja aero-puta za dronove

Saradnja vlasti Američke države Mičigen i Kanadske države Ontario proširila se na zajedničko istraživanje koje ima za cilj da pripremi vlasti za nove inovativne tehnologije. Dugo najavljivana komercijalna upotreba dronova izgleda da je zaintrigirala i lokalne političare.  Naime, Mičigen i Ontario su objavili da će zajedno raditi na studiji koja će imati za cilj da odgovori na pitanje, postoji li mogućnost određivanja vazdušnih-puteva za kretanje komercijalnih dronova. Sa strane tehnologije, ne postoji previše problema da se vazdušni put ispoštuje. Dronovi mogu pratiti zadate putanje, leteti sa izuzetnom preciznošću, a njihov…