U BiH počinje izgradnja auto-puta Sarajevo-Beograd

sarajevo-beograd auto-put

Početkom juna trebalo bi da krenu prvi radovi na auto-putu Sarajevo-Beograd, na teritoriji Bosne i Hercegovine. Prva deonica na kojoj će krenuti radovi na trasi, Sarajevo – Tuzla – Brčko – Kuzmin – Beograd, krenuće na pravcu od Rače ka Brčkom. Ova deonica bi trebalo da se poveže sa deonicom koja se trenutno gradi u Srbiji i spaja postojeći auto-put Beograd – Zagreb sa graničnim prelazom Sremska Rača, preko Kuzmina. Auto-put će se kod Brčkog prostirati dalje u dva pravca, ka Sarajevu i ka Banja Luci. U pravcu ka Banja…