Uvođenje MaaS aplikacija: Revolucija u urbanom prevozu

MaaS

Uz rastuću potražnju za efikasnim i održivim rešenjima u transportu, gradovi u svetu okreću se konceptu MaaS (Mobilnost kao usluga). Na taj način unapređujui svoje javne sisteme prevoza i nude građanima više mogućnosti za kretanje po gradu. Nedavno uvođenje MaaS aplikacije u gradu Tampa, SAD, predstavlja primer kako ova transformacija može da izgleda. Grad Tampa je kroz svoje Odeljenje za mobilnost izrazio interes da angažuje 200 ljudi u pilot projektu MaaS sa novim partnerom za mobilnost, kompanijom Moovit. Moovit je urbanistička aplikacija za mobilnost koja pomaže korisnicima da planiraju multimodalna…