Edukacija

Kurs: Menadžment u transportu

Kurs o menadžmentu u transportu na popularnom sajtu Alison Courses.

Idi na kurs

Kurs: Defanzivna vožnja - osnovni principi i prakse

Kurs o defanzivnoj vožnji na popularnoj platformi za kurseve Alison.

Idi na kurs

Kurs: Uvod u javni gradski transport

Uvodni kurs o javnom gradskom prevozu i transportu na popularnom sajtu za kurseve Alison.

Idi na kurs

“Science can amuse and fascinate us all, but it is engineering that changes the world.”

~ Isaac Asimov, American writer, professor of biochemistry

Saobraćajni fakultet Beograd

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Još

FTN Novi Sad

Fakultet Tehničkih Nauka u Novom Sadu. Na FTN-u postoji odsek za Saobraćaj.

Još

Akademija Tehničkih Strukovnih Studija Beograd

Akademija Tehničkih Strukovnih Studija Beograd je visokoškolska ustanova sa adresom u Zemunu.

Još

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Još

FSKL Budva

Fakultet za Saobraćaj, Komunikacije i Logistiku, Budva, Crna Gora.

Još

Saobraćajni Fakultet Doboj

Saobraćajni fakultet Doboj, Univerzitet Istočno Sarajevo.

Još