Prihod od MaaS će značajno porasti u narednim godinama

MaaS

Najnovija istraživanja su predstavila projekciju da će prihodi MaaS usluga porasti za 350% u narednih par godina. MaaS je skraćenica za “Mobility as a Service” (Mobilnost kao usluga) i predstavlja koncept koji se odnosi na integraciju različitih oblika prevoza u jedinstvenu uslugu. Ideja iza ovog koncepta je da se korisnicima pruži pristup različitim vidovima prevoza, kao što su javni prevoz, taksi usluge, iznajmljivanje bicikala ili automobila. U to se takoše ubrajaju i servisi car-pooling i car-sharing.

Istraživanje kompanije Juniper Research otkriva da će Mobility as a Service do 2027. godine generisati prihod od 92 milijarde američkih dolara, što će predstavljati rast od neverovatnih 350% u samo nekoliko godina. Glavni faktori koji će pokrenuti rast su cena i praktičnost ovih rešenja, kao i povećanje investicija u MaaS.

Pretpostavka je da će veći deo prihoda dolaziti od pretplate korisnika. Ideja je da će korisnici želeti da plate “flet” pakete u kojima bi dobili mogućnost da koriste različite vrste prevoza.

Kako funkcioniše MaaS

Korisnici MaaS-a mogu koristiti jednu mobilnu aplikaciju ili platformu koja im omogućava da planiraju, rezervišu i plate različite vrste prevoza. Ova usluga može uključivati informacije o dostupnosti prevoza, cene, rutama, vremenskim rasporedima, kao i mogućnost plaćanja putem jedinstvenog naloga.

MaaS ima potencijal da transformiše način na koji se ljudi kreću u gradovima, jer omogućava fleksibilnost, jednostavnost i praktičnost. Umesto da posedujete sopstveno vozilo, Mobility as a Service vam pruža mogućnost da koristite različite oblike prevoza prema potrebi. To može biti efikasnije, ekonomičnije i održivije.

MaaS koncept je još u razvoju i različite kompanije i gradovi eksperimentišu sa implementacijom ove ideje. Cilj je stvoriti bolje integrisane i održive transportne sisteme koji mogu poboljšati mobilnost stanovnika i smanjiti gužve na putevima.

Povezane vesti