Prihod od MaaS će značajno porasti u narednim godinama

MaaS

Najnovija istraživanja su predstavila projekciju da će prihodi MaaS usluga porasti za 350% u narednih par godina. MaaS je skraćenica za “Mobility as a Service” (Mobilnost kao usluga) i predstavlja koncept koji se odnosi na integraciju različitih oblika prevoza u jedinstvenu uslugu. Ideja iza ovog koncepta je da se korisnicima pruži pristup različitim vidovima prevoza, kao što su javni prevoz, taksi usluge, iznajmljivanje bicikala ili automobila. U to se takoše ubrajaju i servisi car-pooling i car-sharing. Istraživanje kompanije Juniper Research otkriva da će Mobility as a Service do 2027. godine…