Novi metod određivanja najbolje pozicije EV punjača

Naučnici su razvili novi računski model koji se može koristiti za određivanje idealne pozicije za instaliranje punjača za električna vozila, kao i za određivanje snage samog punjača. Istraživači sa Univerziteta Severne Karoline veruju da model može pomoći u određivanju mreže punjača za gradske sredine. Pre svega se to odnosi na punjače za korisnike dnevnih ruta, ali i za određivanje pozicije za putnike na dužim relacijama i mrežama auto-puteva.

S obzirom da su najpogodnije lokacije zapravo određene protokom saobraćaja i zahtevima korisnika, odnosno čisto saobraćajnim parametrima. Istraživači su primetili da su ove stavke značajno ignorisane u dosadašnjim metodama. Svi dosadašnji modeli su se pre svega bazirali na mogućnostima električne mreže, dok nova metoda uzima u obzir sve faktore. Još jedna stavka na koju su istraživači obratili pažnju je i odluka vozača gde će puniti svoje vozilo, odnosno način donošenja te odluke, za koji smatraju da je od ključnog značaja.

Naime, donošenje ove odluke kod vozača zavisi od nekoliko faktora. U njih se ubrajaju i skretanje sa rute, sadržaji, koliko daleko treba da putuju i drugo.

Naučnici i Univerzitet trenutno razmatraju način primene ovog modela. Pregovori su u toku kako bi se model zapravo primenio na razvoj mreže punjača u ovoj Američkoj državi.

Novi punjači u Srbiji

Povezane vesti