Novi vozači kao opasnost u saobraćaju

novi vozači

Prema najnovijem istraživanju profesora Ričarda Rova sa Univerziteta u Šefildu, novi vozači vrlo brzo izlaze iz povećanog rizika od nezgode. Istraživanje koje je imalo za cilj analizu ponašanja neiskusnih vozača obuhvatilo je oko 1 500 vozača iz Velike Britanije. Vozači su bili starosti između 17 i 21 godine.

Podaci su pokazali da novi vozači za svega nekoliko meseci izlaze iz zone povećanog rizika od nezgode. Taj pad rizika je zapravo prilično brz i strmoglav. Tako novi vozači dolaze na sličan nivo rizika sa iskusnim vozačima nakon samo nekoliko meseci iskustva.

Sa druge strane, istraživanje je pokazalo da vozači sa više iskustva imaju bolje veštine, što je i logično, ali i da imaju rizičniji stil vožnje. Ovo je nešto što bi se moglo i očekivati. Tokom godina i većeg brojeg kilometara, određene aktivnosti prelaze u rutinu i izlaze iz sfere svesnog razmišljanja. Tako se često i dešava da vozači sigurni u svoje sposobnosti zanemaruju realne rizike i preuzimaju ih bez previše razmišljanja.

Autori studije ističu da ovakvi podaci mogu pomoći pre svega u preventivnim akcijama. Aktivnosti bi pre svega trebale biti usmerene na obuku vozača i njihovu dalju edukaciju. Potrebno je prilagoditi obuku, kako bi se premostili inicijalni meseci rizične vožnje, a vozači odmah po dobijanju dozvole bili bezbedni za sebe i druge učesnike u saobraćaju.

Povezane vesti