Autonomna vozila uče kako da se uključe na auto-put

autonomna vozila

Univerzitet u Severnoj Karolini razvio je tehniku koja omogućava da autonomna vozila brže nauče kako da se uključe na auto-put. Jedna od najkompleksnijih radnji za autonomne automobile, sada deluje dosta jednostavnije.

Naime, tehnika koju su naučnici sa Univerziteta u Severnoj Karolini razvili pomoći će softveru da napravi najbolju moguću procenu prilikom uključivanja.

Ove radnje do sada su sagledavane iz ugla potrebe da se brzo obave. Proizvođači su želeli da softver brzo donese odluku jer je to za autonomna vozila najoptimalnije. Iz tog razloga, uključivanje je posmatrano kao jednostavna situacija. Ipak, to je uticalo na pouzdanost i bezbednost sistema, kao i na poverenje u autonomne automobile. Posebno kada se uzme u obzir da uključivanje na auto-put, iako deluje lako, često predstavlja vrlo kompleksnu situaciju.

Iz tog razloga, nova tehnika pokušava da pomoću kooperativnog distriburivnog algoritma reši problem. Algoritam zapravo pokušava da razloži glavni problem na nekoliko manjih problema. Ti manji problemi se zatim šalju ka različitim procesorima koji ih paralelno rešavaju.

Ovaj pristup je do sada testiran samo u simulacijama, međutim, pokazao se odlično. Rezultati su pokazali da sistem sjajno funkcioniše u uslovima kako slabijeg, tako i jačeg intenziteta saobraćaja. Jedino gde softver nailazi na određene problem su uslovi ekstremnog opterećenja saobraćajnice. Ipak, u poređenju sa trenutno implementiranim sistemom, ova tehnika je značajno bolja.

Dok standardna tehnika u uslovima simulacije ima hiljade slučajeva potpunog zaustavljanja vozila i incidenata, nova tehnika nije imala nijedan.

Naučnici su izuzetno zadovoljni ovakvim rezultatima i veruju da će novi algoritam omogućiti brži razvoj i prihvatanje autonomnih vozila.

Povezane vesti