Ministri saobraćaja pozivaju na novi okvir za bezbednost na putevima

na putevima

Ministri saobraćaja iz više od 60 zemalja okupili su se na Međunarodnom transportnom forumu (ITF) u Lajpcigu, gde su pozvali na stvaranje novog okvira za unapređenje bezbednosti na putevima unutar korporativnih lanaca vrednosti.

Deklaracija sa ministarskog sastanka, koja je okupila 69 država članica ITF-a, naglašava potrebu da privatni sektor primeni principe sistema bezbednosti na putevima. Ovi principi su detaljno opisani u dokumentu “Globalni plan za Deceniju akcije UN za bezbednost na putevima 2021-2030.” Poziv da se usklade sa standardima je upućen kompanijama, kako bi se smanjio broj smrtnih slučajeva i povreda u nezgodama.

Inicijativa ima za cilj merenje performansi bezbednosti. Tu su i izrada planova za poboljšanje i usvajanje ključnih bezbednosnih standarda UN i industrije, uključujući ISO 39001. Ovaj standard precizira zahteve za sisteme upravljanja bezbednošću na putevima, koji pomažu organizacijama da smanje broj nesreća i povreda.

Pored toga, novi okvir bi mogao da se ugradi u planove korporativne društvene odgovornosti kompanija i prakse društvenog finansiranja. Inicijativa dolazi u vreme nastojanja da se poveća saradnja između sektora zdravstva i saobraćaja.

Primena međunarodnih standarda i saradnja između sektora omogućiće postizanje boljih rezultata u smanjenju saobraćajnih nezgoda.

Ova deklaracija predstavlja važan korak ka stvaranju sigurnijih puteva širom sveta. Važno je i to da ona naglašava zajedničku odgovornost vlada i privatnog sektora u postizanju bezbednosti.

Povezane vesti