Hrvatske ceste kupile policiji dron za kontrolu saobraćaja

hrvatske ceste dron

U sklopu ugovora o saradnji između Hrvatske ceste d.o.o. i Varaždinske policije, nabavljen je dron za kontrolu saobraćaja. Za potrebe povećanja bezbednosti saobraćaja nabavljen je dron u vrednosti od 9000 evra, a koristiće ga Varaždinska policija u području Varaždinske županije.

Ovaj potez Hrvatske ceste i Policijske uprave ima za cilj povećanje bezbednosti saobraćaja i kvalitetniji nadzor i upravljanje saobraćajem na putevima Varaždinske županije. Krajnji cilj ovakvih akcija je smanjenje broja nezgoda i nezgoda sa povređenim i smrtno stradalim licima.

Korišćenje drona u svrhu nadzora i praćenja saobraćaja je jedna od novih tehnologija koje se sve više koriste u svetu. Pokazala se vrlo efikasnom u poboljšanju bezbednosti na putevima. Ovi dronovi se mogu koristiti za praćenje vozila u pokretu, otkrivanje prekršaja, nadzor mreže puteva i drugih javnih površina. Takođe pomažu i hitnim službama prilikom intervencija.

Pozadina

Kao deo nacionalne strategije bezbednosti saobraćaj, Ceste i Varaždisnka policija potpisale su ugovor o saradnji 2022. godine. Nakon toga, iz policije su izrazili potrebu za opremom ovog tipa. Hrvatske ceste su obezbedile finansiranje i otpočele nabavku opreme koja je sada i predata policiji.

Neke države stvaraju okruženje za putničke dronove

Mičigen i Ontario su objavili da će zajedno raditi na studiji koja će imati za cilj da odgovori na važno pitanje. Postoji li mogućnost određivanja vazdušnih-puteva za kretanje komercijalnih dronova? Kakva je zamisao ove dve države možete pročitati u posebnoj vesti.

Povezane vesti