Mičigen i Ontario istražuju mogućnost uspostavljanja aero-puta za dronove

Saradnja vlasti Američke države Mičigen i Kanadske države Ontario proširila se na zajedničko istraživanje koje ima za cilj da pripremi vlasti za nove inovativne tehnologije. Dugo najavljivana komercijalna upotreba dronova izgleda da je zaintrigirala i lokalne političare. 

Naime, Mičigen i Ontario su objavili da će zajedno raditi na studiji koja će imati za cilj da odgovori na pitanje, postoji li mogućnost određivanja vazdušnih-puteva za kretanje komercijalnih dronova. Sa strane tehnologije, ne postoji previše problema da se vazdušni put ispoštuje. Dronovi mogu pratiti zadate putanje, leteti sa izuzetnom preciznošću, a njihov rad se može i potpuno automatizovati.

Sa strane praktične upotrebe, uvek su se postavljala pitanja, kako bi to izgledalo i kako bi funkcionisalo? Izgleda da nećemo dugo čekati na odgovor jer ova studija ima za cilj da detaljno definiše upotrebu dronova kroz vazdušne koridore.

Najčešće se komercijalna upotreba dronova povezuje za isporuku paketa, ali to je samo jedan od načina da se ove letelice koriste. Neke od drugih primena su i brza medicinska pomoć i transport, geo-lokacijsko snimanje i mapiranje, rano upozoravanje na požare, snimanje saobraćaja, ali i policijske i vojne aktivnosti.

Vlasti ove dve države ističu da ovom saradnjom žele da se spreme za budućnost i poguraju privredu ka daljem razvoju. Očekuju u isto vreme da će ova inicijativa privući stručnjake iz celog sveta, kao i kompanije koje rade na razvoju novih tehnologija.

Povezane vesti