Unapređenje svetlosne signalizacije pomoću povezanih vozila do čak 30%

svetlosne signalizacije

Istraživači sa Univerziteta u Mičigenu uspeli su da unaprede efikasnost svetlosne signalizacije koristeći podatke iz povezanih vozila. Istraživanje je imalo za cilj smanjili gužve na semaforisanim raskrsnicama.

Sa podacima o GPS lokacijama svega 6% vozila na putu, istraživači su uspeli da prilagode rad semafora i značajno smanje gužve i zastoje na raskrsnicama. Tokom 18-mesečnog pilot istraživanja sprovedenog u Birmingemu, Mičigen, tim je koristio podatke o povezanim vozilima koje je obezbedio General Motors kako bi testirao svoj sistem. To je rezultiralo smanjenjem broja zaustavljanja na semaforisanim raskrsnicama od 20% do čak 30%.

Ovo je prvi sistem u svetu za preraspodelu vremena na semaforima na velikoj skali, baziran na podacima u cloud-u. Sistem koristi GPS podatke od određenog procenta vozila na putu i predviđa obrasce saobraćaja. Na primer, povezano vozilo koje se zaustavi oko 30 metara od raskrsnice ukazuje da su ispred njega najmanje još tri ili četiri vozila.

Henry Liu, profesor na Univerzitetu u Mičigenu i direktor Mcity i Centra za povezan i autonomni transport, istakao je: “Detektori na raskrsnicama mogu obezbediti brojanje saobraćaja i procenjenu brzinu. Ipak, pristup informacijama o putanji vozila, čak i pri niskim procentima penetracije, pruža vrednije podatke. Ono uključujue zadržavanje vozila, broj zaustavljanja i izbor rute.”

Godišnji troškovi zagušenja – direktni i indirektni – povezani sa semaforisanim raskrsnicama u SAD iznose 22,9 milijardi dolara. Ti troškovi uključuju vreme provedeno čekajući na semaforima, kao i potrošnju energije uzrokovanu vremenskim intervalima svetla koji se mogu poboljšati.

Sistem Univerziteta u Mičigenu, omogućava manjem procentu povezanih vozila da obavlja isti posao kao senzori na adaptivnom semaforu. Kako bi testirali efikasnost sistema, istraživači su prikupljali podatke tokom tri nedelje. Podaci su dobijani sa svake od 34 semaforizovane raskrsnice u Birmingemu. Većina ovih semafora ima sisteme sa fiksnim vremenom.

Povezane vesti