Četvrto svetlo na semaforima zbog autonomnih vozila?

autonomnih vozila

Nedavno sprovedeno naučno istraživanje pokazalo je da dodavanje četvrtog svetla na semaforima – pored crvenog, zelenog i žutog – može značajno smanjiti vreme čekanja pešaka, kao i poboljšati protok saobraćaja običnih ali i autonomnih vozila. Nova signalizacija na semaforima bi skratila vreme putovanja kako za pešake tako i za vozila. Prethodni radovi su predstavili ideju četvrtog svetla nazvanog ‘bela faza’. Ono bi koristilo računarsku snagu autonomnih vozila (AV) kako bi ubrzao saobraćaj na raskrsnicama. Koncept bele faze koristi sposobnost AV-a da komuniciraju bežično kako sa drugim vozilima tako i sa…