Četvrto svetlo na semaforima zbog autonomnih vozila?

autonomnih vozila

Nedavno sprovedeno naučno istraživanje pokazalo je da dodavanje četvrtog svetla na semaforima – pored crvenog, zelenog i žutog – može značajno smanjiti vreme čekanja pešaka, kao i poboljšati protok saobraćaja običnih ali i autonomnih vozila.

Nova signalizacija na semaforima bi skratila vreme putovanja kako za pešake tako i za vozila. Prethodni radovi su predstavili ideju četvrtog svetla nazvanog ‘bela faza’. Ono bi koristilo računarsku snagu autonomnih vozila (AV) kako bi ubrzao saobraćaj na raskrsnicama.

Koncept bele faze koristi sposobnost AV-a da komuniciraju bežično kako sa drugim vozilima tako i sa računarima koji kontrolišu semafore. Kada dovoljan broj autonomnih vozila prilazi raskrsnici, to bi aktiviralo novo saobraćajno svetlo – belo svetlo.

Dok crveno svetlo znači stop, a zeleno svetlo znači kreni, belo svetlo sugeriše vozačima da jednostavno prate automobil ispred sebe. Ukratko, belo svetlo je signal da se AV-ovi koordiniraju kako bi olakšali protok saobraćaja kroz raskrsnicu efikasnije.

Ovo poboljšava vreme putovanja, efikasnost potrošnje goriva i bezbednost za sva vozila na putu – ne samo za AV-e. Modeli sugerišu da bi čekanja na raskrsnicama mogla da se smanje za više od 25%, ukoliko ova vozila budu opšte prihvaćena.

Istraživanje je sproveo Univerzitet Severne Karoline. Rad pruža uvid u potencijalne inovacije u saobraćajnom sistemu koje bi mogle unaprediti efikasnost i sigurnost na putevima.

Povezane vesti