Električni šatl kao deo gradskog prevoza

Grad Sent Luis lansirao je pilot-projekat koji podrazumeva električni šatl prevoz. Dva vozila na električni pogon sa po šest putničkih mesta prevoziće putnike do glavnih gradskih ustanova, kao što su zdravstveni centri, gradske institucije, zabavni i poslovni centri.

Vozilima će operativno upravljati kompanija Labyrinth Smart Mobility, koja je specijalizovana za laka električna vozila malih brzina, a sam pilot-projekat će trajati do kraja 2022. godine, kada će se oceniti rezultati i doneti odluka o daljem korišćenju.

Električni šatl je zamišljen kao servis-na-zahtev, što znači da ga bilo ko može pozvati i da neće imati predodređene linije, a cilj je da radi komplementarno sa autobuskim sistemom, da podstakne njegovo korišćenje i poboljša generalnu iskorišćenost kapaciteta javnog prevoza.

Zanimljivo je da ovakav sistem već nekoliko godina postoji i u Beogradu, kroz vozila naziva “Vrabac”, koji saobraćaju kroz centralnu pešačku zonu grada. S obzirom na nisku cenu eksploatacije ovakvih vozila, pogotovu u budućnosti, kada budu potpuno autonomna, zanimljivo bi bilo testirati njihovu upotrebu u prigradskim naseljima kao način za povezivanje stanovnika sa stanicama masovnog gradskog i prigradskog javnog prevoza, kao što je metro. To može značajno podići atraktivnost javnog gradskog prevoza u odnosu na korišćenje putničkih automobila.

Povezane vesti