Uvodi se putarina za teretna vozila na regionalnim putevima

putarina za teretna vozila

Iako se o tome govori godinama, izgleda da je putarina za teretna vozila na regionalnim putevima u Srbiji sve izglednija. Priča je aktuelna od otvaranja auto-puta Miloš Veliki, kada je primećeno da veliki broj kamiona izbegava korišćenje auto-puta zbog putarina. Ipak, to pravi problem putarima koji sada moraju da rasporede resurse, pritom ulažući velika sredstva u održavanje puteva nižeg reda.

Upravo iz tog razloga i oštećenja koja teretnjaci prave na regionalnim putevima, izgleda da će se stvari menjati. Naime, JP Putevi Srbije raspisalo je tender za projektovanje sistema za naplatu putarine. Sistem za naplatu će se odnositi na puteve nižeg reda od auto-puta, i za teška teretna vozila sa četiri ili više osovina.

Ideja je da putarina za teretna vozila na regionalnim putevima preusmeri bar deo saobraćaja na auto-puteve, čija je konstrukcija kvalitetnija ali i bezbednosni aspekt višestruko bolji.

Cena putarine za teretna vozila bi trebalo da bude ista kao i cena na auto-putu, čime bi se postigli najbolji rezultati. Ipak, ostaje da se vidi koliki će uticaj ovo imati na transportne kompanije i šta one imaju da kažu. Ipak, čini se da je proces nepovratno počeo i da će svi uključeni morati da se prilagode.

Šta se nabavlja?

Tender za projektovanje sistema uključuje softverski i hardverski deo. Želja naručioca je da uspostavi video sistem za snimanje i automatsku detekciju vozila, koji će biti strateški raspoređen na putevima. Na taj način će naplata funkcionisati automatski, bez barijera, a naplaćivaće se samo vozilima koja ulaze u određenu kategoriju.

Sistem će beležiti registarsku oznaku, kategoriju vozila, broj osovina a sve slike se pohranjuju u centralni sistem koji ih obrađuje. Nakon obrade vrši se naplata. Ceo ovaj proces ne bi trebalo da traje duže od trenutnog proces elektronske naplate putarine na auto-putevima u Srbiji.

Pretpostavlja se da će sva teretna vozila u tom slučaju morati da imaju tag za elektronsku naplatu, mada postoje i druga moguća rešenja. U svakom slučaju, sistem će biti projektovan tako da ne postoji mogućnost izbegavanja naplate.

Povezane vesti