Zeleni talas više nije dovoljan

zeleni talas

Sa razvojem tehnologije, cloud-base infrastrukture, IoT uređaja i 5G tehnologije, jedna od prvih stvari koje ljudima u saobraćajanoj struci padaju na pamet je efikasnije upravljanje svetlosnim signalima. Zeleni talas je dugo bio majka upravljanja. Često se zapitamo, da li je pored svih tih tehnologija i dalje neophodno da na pojedinim raskrsnicama stoje saobraćajni policajci i ugrožavaju svoje zdravlje.

Nekoliko svetskih kompanija počelo je razvoj sistema koji bi trebalo da umreže sve činioce u procesu na mnogo efikasniji i jeftiniji način. Naime, sa razvojem cloud-computing tehnologije, mnogo manje novca je potrebno izdvojiti za same uređaje. Uz sve to, nove tehnologije koje sami kupujemo, uključujući mobilne telefone, nove automobile napakovane čipovima i elektronikom, omogućavaju umrežavanje svih činioca u saobraćaju.

Šta to sve znači za saobraćaj? Pre svega otvara mogućnosti da se trenutno primenjene tehnologije ili neke od njihovih izvedbi upotrebe kroz celu mrežu signalisanih raskrsnica. U skorijoj budućnosti, neće biti situacija da bulevar u kojem je primenjen ITS i zeleni talas radi besprekorno, a da se sve saobraćajnice oko njega guše u nesnosnim gužvama.

Autonomna vozila, masovna proizvodnja čipova i senzora i njihova laka povezivost i autonomnost svakako će naći svoju primenu i u drugim segmentima saobraćaja.

Povezane vesti