Kako do veće bezbednosti starijih pešaka?

bezbednosti starijih pešaka

Kako do veće bezbednosti starijih pešaka je možda ne dovoljno često postavljano pitanje. Naučnici sa Univerziteta u Oregonu pokušali su da daju odgovore kroz detaljno istraživanje najboljih praksi.

Ugroženost starijih u pešačkom saobraćaju moguće je uočiti i golim okom. Često možete primetiti da na pešačkim prelazima i na zagušenim trotoarima stariji ljudi imaju značajnih poteškoća sa kretanjem. Ali ni to nije ono najgore. Zapravo, istraživači su upoređujući podatke utvrdili da za pešake starosnog doba od 65 do 74 godine postoji znatno veća verovatnoća smrtnog ishoda u saobraćajnoj nezgodi, u odnosu na druge starosne grupe.

Istraživači su kroz analizu nezgoda i incidentnih situacija utvrdili tri glavne mere za poboljšanje bezbednosti starijih pešaka. Bolja osvetljenost i vidljivost, češća upotreba senafora za levo skretanje i kraći pešački prelazi. Ono što je svakako dobro je da ove mere utiču pozitivno na sve učesnike u saobraćaju, a prvenstveno pešake.

Kada su u pitanju stariji sugrađani, utvrđeno se da skoro 30% nezgoda dogodilo u uslovima slabe vidljivosti. Iz tog razloga naučnici sugerišu da se obezbedi bolje osvetljenje i jasnija signalizacija na pešačkim prelazima.

Drugi bitan element naveden u studiji je potreba da se češće instaliraju i koriste semafori za levo skretanje. Naime, kao jedan od problema bezbednosti starijih pešaka navedeno je da se vozači prilikom levih skretanja češće fokusiraju na nadolazeća vozila i priliku da izvrše manevar, time zanemarujući potencijalne pešake na pešačkim prelazima. Postavljanje posebnog semafora za leva skretanja bi opustilo vozače i fokusiralo ih na dešavanja oko njih.

Treća mera bi bila skraćenje pešačkog prelaza i puta koji pešaci moraju da pređu. Time bi se njihova izloženost smanjila, a naučnici veruju da bi to pomoglo i opštoj bezbednosti pešaka. Ovo bi moglo da se postigne kroz izgradnju razdelnih ostrva, produženju trotoara i sličnim merama.

Povezane vesti