10 dobrih praksi za razvoj mobilnosti u urbanim centrima

razvoj mobilnosti

Razvoj mobilnosti u centru grada je kritičan aspekt stvaranja urbanog okruženja pogodnog za život i održivosti. S obzirom na to da se svake godine sve više ljudi doseljava u gradove, od suštinske je važnosti imati transportni sistem koji je siguran, efikasan i dostupan svima. Pokušali smo da popišemo 10 najčešćih praksi za razvoj mobilnosti u centru grada koje mogu pomoći u stvaranju urbanog okruženja pogodnog za život.

  1. Podsticati korišćenje aktivnog prevoza, kao što su pešačenje i biciklizam, kroz stvaranje namenske infrastrukture i programa.

Aktivni prevoz, kao što su pešačenje i vožnja biciklom, glavne su komponente većine modernih planova razvoja mobilnosti u centru grada. Ovi načini prevoza ne samo da su zdravi i ekološki prihvatljivi, već takođe pomažu u smanjenju zagušenja i poboljšanju kvaliteta vazduha. Da bi podstakli korišćenje aktivnog prevoza, gradovi bi trebalo da investiraju u namensku infrastrukturu. Trotoari, biciklističke staze i programi deljenja bicikala su dobar početak. Gradovi takođe treba da razviju programe koji promovišu pešačenje i vožnju bicikla, kao što su pešački i biciklistički klubovi. Različite akcije kao što su dani vožnje biciklom do posla su još jedna mogućnost.

  1. Prioritet javnog prevoza, radi smanjenja gužve i emisije štetnih gasova.

Javni prevoz je neverovatno važan za grad, pa samim tim i za njegov centar. Najisplativiji i najefikasniji način kretanja većeg broja ljudi po gradu. Javni prevoz takođe pomaže u smanjenju zagušenja i emisija izduvnih gasova tako što sklanja automobile sa puta. Da bi dali prioritet javnom prevozu, gradovi bi trebalo da konstantno ulažu u različite sistema. Različite lokalne politike mogle bi popularizovati ovaj vid prevoza. Niže cene karata za stanovnike sa niskim primanjima i informacije o tranzitu u realnom vremenu su samo neki od primera.

  1. Mere za smirivanje saobraćaja. Barijere i kružne raskrsnice, radi poboljšanjaa bezbednosti pešaka i smanjenja prosečne brzine.

Mere za smirivanje saobraćaja, kao što su prepreke i kružne raskrsnice, efikasan su način za poboljšanje bezbednosti pešaka i usporenog saobraćaja vozila u gradskim centrima. Ove mere pomažu da se smanji brzina vozila, čineći bezbednijim prelazak ulice. Oni takođe pomažu u smanjenju zagušenja i poboljšanju kvaliteta vazduha usporavanjem saobraćaja. Da bi sproveli ove mere, gradovi mogu kroz različite saobraćajne studije identifikovati oblasti u kojima su ove mere potrebne.

  1. Razviti sveobuhvatne planove prevoza koji uzimaju u obzir potrebe svih korisnika, uključujući pešake, bicikliste i vozače.

Sveobuhvatan plan transporta je od suštinskog značaja za razvoj mobilnosti u centru grada. Ovaj plan treba da uzme u obzir potrebe svih korisnika, uključujući pešake, bicikliste i vozače. Plan takođe treba da uzme u obzir potrebe osoba sa invaliditetom i starijih osoba. Da bi razvili sveobuhvatan plan transporta, gradovi bi trebalo da sprovedu sveobuhvatnu studiju kako bi identifikovali transportne potrebe zajednice.

  1. Podsticaji za korišćenje zajedničke mobilnosti, kao što su deljenje automobila i deljenje bicikala.

Sharing opcije ili zajednička mobilnost, kao što su deljenje automobila i deljenje bicikala, efikasan su način da se smanji broj automobila na putu. Ove opcije omogućavaju ljudima da dele automobil ili bicikl umesto da ga poseduju, smanjujući potrebu za parkiranjem i količinu izduvnih gasova. Da bi podstakli korišćenje opcija zajedničke mobilnosti, gradov često finansijski podstiču vozače i putnike. Takođe korisna opcija je i donošenje odluka koje olakšavaju deljenje automobila ili bicikla, kao što su namenska parking mesta i korišćenje žutih traka.

  1. Promovisanje upotrebe električnih vozila i vozila sa niskim emisijama kroz razvoj infrastrukture.

Električna vozila emituju manje zagađenja i gasova sa efektom staklene bašte od tradicionalnih vozila, pomažući da se poboljša kvalitet vazduha i smanji uticaj transporta na životnu sredinu. Da bi promovisali upotrebu električnih vozila i vozila sa niskim emisijama, neki gradovi bi nude podsticaje,poreske olakšice, kredite i lizinge. Ipak, vozilo je vozilo, i jednako koristi prostor, ulice i parkirališta. Ono što jeste korisno to je instalacija i poboljšanje infrastrukture za punjenje.

  1. Strategije upravljanja parkiranjem. Naplata i vremenska ograničenja.

Primenom strategija kao što su cene i vremenska ograničenja, gradovi mogu da podstaknu korišćenje alternativnih načina prevoza, kao što su javni prevoz, biciklizam i pešačenje. Ovo može pomoći u smanjenju zagušenja i emisija, kao i povećati dostupnost parkinga za one kojima je to potrebno. Gradovi takođe sve češće razmatraju uvođenje dinamičkog određivanja cena parkinga, koje prilagođava cenu parkinga na osnovu potražnje.

  1. Mreža sigurnih i pristupačnih trotoara i biciklističkih staza.

Trotoari i biciklističke staze su zaista ključ budućeg razvoja velikih gradova. Oni obezbeđuju bezbedne i pristupačne rute za pešake i bicikliste, a takođe pomažu u usporavanju saobraćaja vozila. Da bi se stvorila mreža sigurnih i pristupačnih trotoara i biciklističkih staza, gradovi bi trebalo da sprovedu anketu pešaka i biciklista, i sveobuhvatno istraživanje kako bi identifikovali oblasti kojima je potrebno poboljšanje.

  1. Podsticati kulturu aktivnog prevoza i održive mobilnosti kroz programe obrazovanja i informisanja.

Obrazovni i informativni programi mogu pomoći u informisanju javnosti o prednostima održive mobilnosti, a takođe i podstaknuti ljude da koriste ove načine prevoza. Što je još važnije, ovakvi programi pripremaju najmlađe da pametnije koriste grad i resurse. Programi koji ciljaju na specifične grupe, kao što su deca školskog uzrasta, odrasli i osobe sa invaliditetom su od izuzetnog značaja.

  1. Saradnja sa organizacijama i agencijama, radi razvoja kohezivnog i integrisanog pristup transportu.

Saradnja na mađugradskom nivou može doneti sjajne razmene iskustava. Takođe je bitno za gradove da unutar svojih granica preispita potrebe i sasluša javnost. Dijalog sa transportnim kompanijama, prevoznicima, organizacijama može doneti sjajne ideje. Ovo može pomoći da se poboljša koordinacija između različitih vidova transporta, kao i da se poveća efikasnost transportnih politika i programa.

Razvoj mobilnosti u centru grada je složen i stalan proces koji zahteva aktivno učešće zajednice, vladinih agencija i privatnog sektora. Primenom ovih elemenata, gradovi počinju tešku i dugotrajnu borbu za bolji i kvalitetniji život. Ipak, uz upornost i racionalno razmišljanje verujemo da se mogu postići odlični rezultati.

Povezane vesti