Hrvatski auto-putevi bez rampi do 2026. godine

auto-putevi

Hrvatska se priprema za značajnu promenu u sistemu naplate putarine, gde će svi auto-putevi uskoro biti sa slobodnim protokom. Prema najnovijim informacijama iz Hrvatskih Autocesta, planirana je implementacija novog sistema naplate do 2026. godine. On će značiti veliku promenu za sve korisnike auto-puteva ali i za upravitelje puta. Sistem će se razlikovati po tome što će biti potpuno bez rampi i naplatnih kućica. To znači da ubuduće neće biti stajanja, već će se naplata vršiti putem ANPR kamera koje čitaju registarske tablice ili korišćenjem tag uređaja.

Na tenderu za izbor izvođača novog sistema, izabrana je kompanija koja će realizovati projekat. Procenjena vrednost radova iznosi skoro 80 miliona evra, a rok za završetak projekta je 24 meseca od potpisivanja ugovora.

Iako će se promeniti način naplate, proračun cene putarine ostaje isti. Naplata će se i dalje vršiti po pređenom kilometru. Ovo znači da Hrvatski auto-putevi ne prelaze na sistem vinjeta, već će fokus biti na eliminisanju rampi i naplatnih kućica kako bi se olakšao i ubrzao tok saobraćaja. Iako detalji još uvek nisu poznati, vozači će verovatno moći da biraju između više metoda plaćanja putarine. Samo očitavanje će se vršiti putem ANPR kamera na portalima i tag uređaja.

Takođe još uvek nisu u potpunosti poznati svi detalji sistema kontrole, ali dalje informacije se očekuju uskoro. Ova inovacija u sistemu naplate prati određene trendove koji se poslednjih godina uočavaju u Evropi i svetu. Osim efikasnosti protoka, sistem bez naplatnih rampi doprinosi i smanjenju zagađenja.

Odluka o ovoj promeni je zapravo doneta još pre četiri godine, a sada najzad kreću i prvi koraci ka njenoj realizaciji.

Povezane vesti