CRETA projekat: 5G u službi mobilnosti i ekologije

CRETA

U nastojanju da se angažuje po pitanju zagađenja životne sredine i promoviše održivu mobilnost, konzorcijum Španskih kompanija pokrenuo je projekat CRETA. Projekat vodi telekomunikacioni gigant MASMOVIL Group, a drugi članovi konzorcijuma su i ABERTIS, CELLNEKS, INDRA, OPUS RSE, VINCES i ALPHA SILTEC INGENIERIA. Ova inicijativa ima za cilj da iskoristi 5G tehnologiju za aktivno upravljanje transportom i mobilnošću uz smanjenje emisija i zaštitu životne sredine. Projekat, finansiran sa 2,7 miliona evra iz EU-NektGenerationEU fonda u okviru Plana oporavka, predstavlja značajan korak ka postizanju ciljeva održivog razvoja koje dele javna uprava i privatni sektor.

Stubovi CRETA projekta

CRETA projekat je zasnovan na tri stuba, od kojih svaki igra ključnu ulogu u promovisanju održive mobilnosti:

Komunikacije. Projekat ima za cilj stvaranje robusnog 5G sistema koji može efikasno da poveže podatke između različitih senzora, infrastrukture i vozila u realnom vremenu. Ova komunikacija će olakšati primenu napredne analitike i veštačke inteligencije radi optimizacije mobilnosti i upravljanja kvalitetom vazduha.

Mobilnost. CRETA nastoji da uvede sistem varijabilnih cena zasnovan na korelaciji upotrebe vozila i njihovih štetnih efekata na životnu sredinu. Povezujući cene sa emisijama, projekat podstiče izbore ekološki prihvatljivog transporta i podstiče usvajanje transportne alternative sa niskim emisijama.

Životna sredina. Da bi se pratilo postepeno smanjenje emisija iz drumskog saobraćaja, projekat uključuje autonomne sisteme daljinske detekcije povezane na 5G mrežu. Ovi najsavremeniji sistemi za praćenje će obezbediti važne informacije za dalje unapređenje upravljanja saobraćajem i smanjenje uticaja na životnu sredinu.

Tri strateška pilot projekta

Da bi demonstrirao efikasnost 5G tehnologije u smanjenju emisija iz saobraćaja i promovisanju održive mobilnosti, konzorcijum CRETA će razviti tri strateška pilot projekta u različitim urbanim i međugradskim okruženjima:

Upravljanje urbanom mobilnošću i zonama niske emisije (ZBE). Prvi pilot projekat će se fokusirati na stvaranje sveobuhvatnog sistema za praćenje, analizu i inteligentno upravljanje urbanom mobilnošću u Madridu i Alkobendasu. Projekat će implementirati različite senzore, kamere i 5G tehnologiju duž M30 u Madridu i prilaza Alkobendasu. Ovo praćenje u realnom vremenu će omogućiti napredno upravljanje saobraćajem i precizno merenje emisije izduvnih gasova vozila. Tako će pomoći u dinamičkom određivanju cena i kontroli pristupa zonama niske emisije.

Međugradska mobilnost i pristup gradovima. U saradnji sa Gradskim većem Barselone, drugi pilot projekat će pokazati primenu tarifa zasnovanih na emisijama pojedinačnih vozila. Prilagođavajući naknade za pristup gradu realnim emisijama, ovaj projekat podstiče izbore ekoloških alternativa i doprinosi smanjenju nivoa zagađenja.

Prekogranična kontrola i plaćanje zagađenja. Treći pilot projekat će biti sproveden u Gipuzkoa (Irun) u saradnji sa Pokrajinskim savetom Gipuzkoa i baskijskom vladom. Cilj ovog projekta je da odredi stvarne emisije teških vozila i da u realnom vremenu upozori ukoliko se sumnja na manipulaciju.

Prednosti projekta

Uspešna implementacija CRETA projekta i njegova tri pilot projekta ima potencijal da donese značajne koristi za gradove i njihove stanovnike. Sa poboljšanim kvalitetom vazduha i smanjenim emisijama, kvalitet život u gradovima će biti značajno unapređen.

Pored toga, primena 5G tehnologije za upravljanje saobraćajem će poboljšati fluidnost saobraćaja. A to će dovesti do smanjenja gužvi i manje nezgoda na putevima. Ovaj pozitivan uticaj na putnu infrastrukturu dodatno će doprineti održivom urbanom razvoju i ekonomskom rastu.

Zaključak

Projekat CRETA, vođen snagom 5G tehnologije, obećava revolucionarnu transformaciju u mobilnosti i značajno smanjenje emisija iz saobraćaja. Integracijom napredne analitike i veštačke inteligencije, zajedno sa praćenjem emisija u realnom vremenu, ova inovativna inicijativa postavlja presedan za održivi urbani razvoj i zaštitu životne sredine. Kroz zajedničke napore i najsavremeniju tehnologiju, projekat CRETA služi kao dobar primer za održiviju budućnost.

Povezane vesti