Brisel raspisao tender za mikromobilnost sa strogim kriterijumima za operatere

Grad Brisel je pokrenuo inicijativu za održivi transport objavljivanjem tendera za mikromobilnost, odnosno nabavku i vođenje nekoliko sistema. Grad je pozvao potencijalne operatere da daju ponude za svoje usluge u više kategorija.

Kroz ovaj javni poziv biće dodeljene 2 licence za 4000 e-skutera, 3 licence za 2500 bicikala, 2 licence za 300 e-mopeda i 2 licence za 150 teretnih bicikala. Od operatera se traži da podnesu posebne ponude za svaku od ovih kategorija, a svi podnesci će biti nezavisno ocenjeni.

Odabranim operaterima program će biti poveren u trajanju od tri godine, počev od 1. januara 2024. godine.

Vremenska okvir je takav da bi odluka trebalo da bude doneta do 8. decembra. Ponuđači će moći da postave pitanja naručiocu od 2. do 6. oktobra.

mikromobilnost

Uslovi za ponuđače

Da bi se kvalifikovali za razmatranje, operateri moraju da ispune nekoliko bitnih uslova. Tu spadaju, između ostalog lokalna registracija kompanije i korišćenje obnovljive energije. Operateri takođe moraju da imaju čistu evidenciju bez oduzimanja licence u poslednje tri godine i da se pridržavaju protokola za reciklažu baterija.

Kriterijumi za dodelu

Predlozi će se procenjivati na osnovu različitih faktora, kao što su pristupačnost, inkluzivnost, kvalitet i pouzdanost ponuđenih sistema. Jedna od važnih kriterijuma će biti i prethodno iskustvo na sličnim ili istim projektima. Takođe će ulogu igrati i usklađenost sa parking propisima, strategije upravljanja voznim parkom kako bi se minimizirali poremećaji u saobraćaju i integracija u transportni ekosistem Brisela.

U ovom javnom pozivu primetno je da je grad Brisel poželeo da ispravi greške iz prethodnog perioda. Tako će kriterijumi o parkingu i upravljanju voznim parkom pokušati da regulišu ono na šta su se građani prethodno najviše žalili. U samom tenderu ne postoje zahtevi za previše zahtevnom i inovativnom tehnologijom, što znači da je grad odlučio da bude maksimalno efikasan u pogledu samog transporta i mobilnosti u gradu.

Biće zanimljivo videti ko će dobiti ovaj veliki posao i kako će proći trenutni operateri u gradu. Ono što je sigurno je da je ovo jedan od najvećih tendera za mikromobilnost u Evropi ove godine.

Povezane vesti