Neočekivano partnerstvo: Vatikan i Volkswagen u borbi protiv klimatskih promena

vatikan

Vatikan je predstavio svoj Program održive mobilnosti “Ekološka Konverzija 2030”. Inicijativa ima za cilj podsticanje ekološke tranzicije i smanjenje uticaja transporta na životnu sredinu unutar grada-države. Program podrazumeva uvođenje državnog voznog parka za smanjenje emisije CO2 kroz partnerstvo sa Volkswagen grupom.

Posvećenost Vatikana rešavanju klimatskih promena dodatno je naglašena Programom održive mobilnosti. Vatikan je takođe zemlja potpisnica Pariske konvencije i UN Konvencije o klimatskim promenama.

Program održive mobilnosti fokusira se na primenu ekološki prihvatljivih transportnih rešenja, promovisanje energetske efikasnosti i podsticanje prelaska na održive alternative. Inicijativa je svedočanstvo posvećenosti Vatikana uključivanju ekološki odgovorne prakse u svoje svakodnevno poslovanje.

Ključne komponente programa uključuju uvođenje električnih i hibridnih vozila za službenu upotrebu u Vatikanu. Vatikan namerava da postepeno zamenjuje automobile u državnom vlasništvu električnim vozilima. Vlasti nameravaju da implementiraju svoju mrežu punjenja kao i da obezbede da energetske potrebe dolaze isključivo iz obnovljivih izvora energije.

Program održive mobilnosti odražava vatikansko prepoznavanje uticaja ljudskih aktivnosti na životnu sredinu i njegovu posvećenost rešavanju hitnih izazova koje predstavljaju klimatske promene. Usvajanjem održivih transportnih praksi, Vatikan ima za cilj da postavi primer drugima koji treba da slede i doprinesu globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promena.

Saranja sa Volkswagenom

Program održive mobilnosti će se sprovoditi u fazama, sa naglaskom na saradnji sa spoljnim partnerima, tehnološkim inovacijama i tekućoj evaluaciji kako bi se osigurala efikasnost preduzetih mera.

Volkswagen grupa prvi je strateški partner za projekat obnove državnog voznog parka vozilima marke Volkswagen i Škoda kroz srednjoročni i dugoročni zakup.

Ugovor o partnerstvu Vatikana i Volkswagen grupe je potpisan kao deo programa razvoja održive mobilnosti.

Povezane vesti