JP Putevi Srbije u programu CARE

stolačka obilaznica

Srbija se preko JP Putevi Srbije priključila programu CARE – Community Database on Accidents on the Roads in Europe. CARE zapravo predstavlja bazu podataka o saobraćajnim nezgodama u EU. Baza uzima u obzir samo nezgode koje su dovele do smrtih ishoda ili povreda.

CARE obavezuje države članice da daju godišnje podatke o saobraćajnim nezgodama. Sama baza omogućava fleksibilnost i odlične polaznu osnovu u pogledu analize informacija o nezgodama. Ovako se otvara čitav niz novih mogućnosti u oblasti analize udesa. Glavna svrha je da se obezbede dokazi za identifikaciju i kvantifikaciju problema bezbednosti na putevima. Kao i procena efikasnosti mera bezbednosti na putevima, utvrđivanje relevantnosti akcija EU i olakšavanje razmene iskustava u ovoj oblasti. Službenici država članica imaju pristup podacima CARE-a putem namenskog izveštavanja.

Pristupanje Srbije programu usledilo je nakon Studije izvodljivosti izrađene uz podršku Evropske komisije, koja je pokazala da Srbija ispunjava kriterijume navedene za program. S obzirom da je program usmeren na zemlje EU, veliki je uspeh što je Srbija postala prvi regionalni partner.

Povodom uključivanja Srbije CARE program, Stalni sekretarijat Transportne zajednice je organizovao događaj u Beogradu u Hotelu ”Metropol”, na kome su predstavljeni ciljevi politike bezbednosti na putevima 2021-2030 kao i uloga CARE -a u praćenju, kreiranju politike i zakonskim predlozima.

JP ”Putevi Srbije” obezbeđuje setove podataka o putu i učestvuje u definisanju varijabli u bazi podataka. Podaci iz Centralne baze podataka JP ”Putevi Srbije”, kao i podaci o saobraćajnim nezgodama deo su Jedinstvene baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja koja je u nadležnosti Agencije za Bezbednost saobraćaja.

Povezane vesti